Poplatky

Finanční odbor

SPLÁTKY DLUHU NA MÍSTNÍCH POPLATCÍCH A POKUTÁCH
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPAD.HOSPODÁŘSTVÍ
MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

TISKOPISYFinanční odbor

Odbor vnitřních věcí

CENÍK KOPÍROVÁNÍ, PRONÁJMU, PROVOZNÍ POPLATEK ZA ZAJIŠTĚNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

TISKOPISYOdbor vnitřních věcí