Poplatky

Finanční odbor

TISKOPISYFinanční odbor

ŽIVOTNÍ SITUACE finančního odboru:

SPLÁTKY DLUHU NA MÍSTNÍCH POPLATCÍCH A POKUTÁCH
MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPAD.HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor vnitřních věcí

TISKOPISYOdbor vnitřních věcí

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru vnitřních věcí:

CENÍK KOPÍROVÁNÍ, PRONÁJMU, PROVOZNÍ POPLATEK ZA ZAJIŠTĚNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU