Mobilní úřad

Úřad až do domu. Imobilní občané z Frýdku-Místku mohou využít další služby v rámci mobilního úřadu. Vedle úředního ověření podpisu a vyřízení občanského průkazu, je možné nyní nově vyřizovat také záležitosti v rámci Czech POINTU.

Když nemůžete na úřad, úřad přijede za vámi. V duchu tohoto hesla funguje ve Frýdku-Místku mobilní úřad pro potřeby občanů, kteří se kvůli zdravotnímu omezení nedostanou na úřad osobně. Překážku jim pomáhají zdolávat úředníci, kteří se smlouvami a formuláři vyjíždějí do terénu. Nově si vedle legalizace podpisu na různých dokumentech nebo vyřízení občanského průkazu mohou vyřídit také záležitosti v rámci Czech POINTU, tzn. například získat výpis z rejstříku trestů či z katastru nemovitostí a další.

Legalizaci podpisu na úředních dokumentech a další úkony po objednání služby a po domluvě osobně provedou zaměstnanci živnostenského úřadu magistrátu. Službu lze objednávat každý pracovní den. Občan, který si nechává ověřit podpis, se musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, …).

Terénní služby mobilního úřadu

OVĚŘENÍ PODPISU

Sazba za ověření podpisu je 30,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

CZECH POINT

Především služby spojené s digitální identitou občana a jiné:

  • založení a správa datových schránek,
  • ztotožnění občana pro účely on-line přístupu ke službám veřejné správy (Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, MojeID, …),
  • ztotožnění občana pro vystavení veřejné listiny o zprostředkované identifikaci (ke smlouvě o advokátní úschově, k výplatě pojistného, ke zřízení bankovních služeb atd.).

Tyto služby jsou poskytovány pouze na území města Frýdku-Místku, včetně jeho místních částí (Chlebovice, Zelinkovice-Lysůvky, Lískovec, Skalice a Panské Nové Dvory).

Bližší informace o poplatku požadované služby, potřebných dokladech a objednání služby – pracoviště Czech POINT v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, na ul. Radniční 1148 ve Frýdku.

Založení a správa datových schránek – zdarma.

Ztotožnění občana pro účely on-line přístupu ke službám veřejné správy – zdarma.

Vydání listiny o zprostředkované identifikaci – 200 Kč.

Kontakt:

Ing. Daniela Dvorská, 558 609 195, 777 921 809
Bc. Petra Rašovská, 558 609 192, 770 105 637 

OBČANSKÝ PRŮKAZ

Vyřízení pouze ve lhůtě do 30 dnů. Pouze v případě ztráty nebo odcizení, poškození se hradí poplatek 200,- Kč. Služba je určena imobilním občanům na území města Frýdku-Místku a v okolních obcích.

Bližší informace o potřebných dokladech a objednávání služby – kanc. 250 nebo 252, 2. NP v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, na ul. Politických obětí 2478 v Místku.

Kontakt: 

Jaroslava Kotasová: 558 609 458 
Jana Tlučková: 558 609 455
Iveta Peške: 558 609 467

Leták ve formátu PDF ke stažení zde: