Majetek města

Odbor správy obecního majetku

TISKOPISYOdbor správy obecního majetku

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru správy obecního majetku:

VÝMĚNA BYTU. PŘESTĚHOVÁNÍ DO JINÉHO BYTU
PŘECHOD NÁJMU OBECNÍHO BYTU
POVOLENÍ PODNÁJMU V OBECNÍM BYTĚ
ZMĚNA POČTU OSOB V OBECNÍM BYTĚ
HLÁŠENÍ OPRAV V OBECNÍCH BYTECH A NEBYTOVÝCH PROSTORECH
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, NEMOVITOSTÍ A JEJICH ČÁSTÍ
ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
NÁHRADA ŠKODY UPLATNĚNÁ Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
VÝPŮJČKA ČÁSTI POZEMKU ZA ÚČELEM UMÍSTĚNÍ MINIZAHRÁDKY