Doprava

Odbor dopravy a silničního hospodářství

TISKOPISYOdbor dopravy a silničního hospodářství
REZERVAČNÍ SYSTÉM: odkaz

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru dopravy a silničního hospodářství:

AŠ – VYDÁNÍ A ZMĚNA REGISTRACE AUTOŠKOLY
CRV – REZERVACE REGISTRAČNÍ ZNAČKY
CRV – POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL
CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO VOZIDLA
CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ
CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA NA PŘÁNÍ
CRV – ZMĚNA VLASTNÍKA, KDYŽ NOVÝ NEBO DOSAVADNÍ NESPOLUPRACUJE
CRV – SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA
CRV – VÝROBA A PŘESTAVBA VOZIDLA
CRV – VÝVOZ VOZIDLA DO JINÉHO STÁTU
CRV – ZÁNIK SILNIČNÍHO VOZIDLA
CRV – ZÁPIS SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU VOZIDEL
CRV – ZMĚNA VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE
CRV – ZTRÁTA, ZNIČENÍ NEBO ODCIZENÍ TABULKY S RZ
CRV – ZTRÁTA, ZNIČENÍ, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ TP, ORV
CRV – ZMĚNA OSTATNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRU VOZIDEL
PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE
STANOVENÍ MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
SME – STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
UZAVÍRKA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ PRO ZTP A ZTP/P
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH