Vítání občánků

Odbor kancelář primátora

TISKOPISYOdbor kancelář primátora

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru kancelář primátora:

POPIS POSTUPU PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE NA ,,VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ”