Sociální péče a služby

Odbor sociálních služeb

TISKOPISYOdbor sociálních služeb

ŽIVOTNÍ SITUACE odboru sociálních služeb:

VÝDEJ TISKOPISŮ RECEPTŮ A ŽÁDANEK S MODRÝM PRUHEM
DÍTĚ BEZ RODIČŮ – ÚMRTÍ RODIČŮ, OPUŠTĚNÉ DÍTĚ, HOSPITALIZACE
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY NEZLETILÝM DĚTEM
DÍTĚ TÝRANÉ, ZNEUŽÍVANÉ, ZANEDBÁVANÉ
DÍTĚ SE ZÁVAŽNÝMI A OPAKOVANÝMI PORUCHAMI CHOVÁNÍ
NEPŘÍZNIVÁ SOCIÁLNÍ SITUACE