Tiskopisy

2.01. ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU
2.02. OBNOVENÍ ŽÁDOSTI O BYT PRO ROK …
2.03. ŽÁDOST O POVOLENÍ PODNÁJMU V OBECNÍM BYTĚ
2.04. ZMĚNA POČTU OSOB PRO PŘEDPIS NÁJEMNÉHO
2.05. ŽÁDOST O PŘESTĚHOVÁNÍ DO JINÉHO BYTU
2.06. ŽÁDOST O PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU (POPŘ. I JEHO ČÁSTI)
2.07 ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU (POPŘ. JEHO ČÁSTI) – AKCE, STÁNKY
2.08. ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU (POPŘ. JEHO ČÁSTI) – K UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO STOJANU TYPU A
2.10. ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU – LEŠENÍ, PLOŠINY, KONTEJNER, VÝKOPOVÉ PRÁCE
2.11. ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU – VENKOVNÍ POSEZENÍ
2.12 ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU – ZAHRÁDKA