Materiály OSOM

1. Koncepce nakládání s bytovým a nebytovým fondem SMFM 2022-2026

2. Cenové podmínky pro užívání nemovitých věcí a jejich částí, nebytových prostor, movitých věcí a pro zřizování věcných břemen

3. Základní podmínky prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví SMFM

4. Pravidla pro pronájem obecních bytů ve vlastnictví SMFM