Nabídka

k.ú. Frýdek

stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)
nebytový prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupelna)
nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (wc)

stavba budovy č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová
nebytový prostor o celkové výměře 18,97 m2, VIII.NP (kancelář)

stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí
kanceláře a učebny se společným zázemím o výměře od 15 m2 do 50 m2

Tereza Mücková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek

– stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov

nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2 – místnost č. 307, III. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2 – místnost č. 505, V. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2 – místnost č. 506, V. NP (kancelář)

Bc. Hana Janů, tel. 558 609 174.