Potřebuji vyřídit

1. ŽIVOTNÍ SITUACE

1.01. PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

1.02. OBNOVENÍ ŽÁDOSTI O BYT

1.03. VÝMĚNA BYTU. PŘESTĚHOVÁNÍ DO JINÉHO BYTU

1.04. PŘECHOD NÁJMU OBECNÍHO BYTU

1.05. POVOLENÍ PODNÁJMU V OBECNÍM BYTĚ

1.06. ZMĚNA POČTU OSOB V OBECNÍM BYTĚ

1.07. HLÁŠENÍ OPRAV V OBECNÍCH BYTECH A NEBYTOVÝCH PROSTORECH

1.08. PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

1.09. KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, NEMOVITOSTÍ A JEJICH ČÁSTÍ

1.10. PRONÁJEM POZEMKŮ

1.11. PŘEVOD POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

1.12. ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

1.13. NÁHRADA ŠKODY UPLATNĚNÁ Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

1.14 POVOLOVÁNÍ NÁSTŘIKU GRAFFITI NA STAVEBNÍCH OBJEKTECH VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

1.15. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

1.16.CENOVÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ A JEJICH ČÁSTÍ, NEBYTOVÝCH PROSTOR, MOVITÝCH VĚCÍ A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

1.17 VÝPŮJČKA ČÁSTI POZEMKU ZA ÚČELEM UMÍSTĚNÍ MINIZAHRÁDKY