Voda

Na této stránce naleznete informace o  kvalitě vody pramene v Hájku.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, zajišťuje pravidelný odběr vzorků vody za účelem zjištění kvality vody z pramene v Hájku. Odběr vzorků vody s četností 1x za měsíc pro mikrobiologický rozbor a odběr 2 vzorků ročně pro chemický rozbor, a to včetně rozborů vody, provádí společnost Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka; zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.


Mikrobiologické vyšetření je prováděno v těchto ukazatelích:
Clostridium perfringens
Escherichia coli
koliformní bakterie
abioseston
počet organismů
živé organismy
počty kolonií při 22 stupních Celsia
počty kolonií při 36 stupních Celsia
 

Provedení chemického vyšetření pak v ukazatelích:
amonné ionty
barva
dusičnany
dusitany
Al (hliník)
CHSK-Mn
chuť
elektrická konduktivita
Mn (mangan)
Fe (železo)
pach, pH, zákal
 

Součástí každého rozboru vody je odborné stanovisko k dodržení ustanovení Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, zda voda má v rozsahu zjišťovaných ukazatelů jakost pitné vody.