Kvalita vody pramene v Hájku

Při odběru vzorku vody v měsíci květnu nebylo zjištěno znečištění. Voda SPLŇUJE tedy požadavky stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických, biologických a chemických ukazatelů. 

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

(Kontrolní vzorek odebrán dne 06.05.2022)