Ovzduší

Aktuální informace o úrovni znečištění ovzduší naleznete na stránkách ČHMÚ, případně je můžete sledovat pomocí mobilní aplikace.

Na území města probíhalo od listopadu 2020 do října 2021 v rámci projektu CLAIRO měření emisí ve třech lokalitách. Dílčí zpráva z měření v rámci projektu CLAIRO je k dispozici v příloze