Informace pro občany

Umíte správně topit? Využíváte vhodná paliva? Nakládáte s odpadem dle platných právních předpisů? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších nepostradatelných informací o znečišťování ovzduší se dozvíte v následujících odkazech.

Nový web zaměřený na problematiku vytápění spustilo Ministerstvo životního prostředí v září 2022 na adrese https://jakspravnetopit.cz/.