Vyhlášky

14/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství ve statutárním městě Frýdku-Místku
13/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2023
6/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
9/2022 NAŘÍZENÍ MĚSTA O ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV
11/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 11/2021 O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
6/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2020,KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ A VYMEZUJÍ PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ FRÝDKU-MÍSTKU.
3/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2019, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2005 ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ
1/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018 O ÚDRŽBĚ A OCHRANĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
10/1991 VYHLÁŠKA O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY O CHOVU DROBNÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT