Vyhlášky

6/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
9/2022 NAŘÍZENÍ MĚSTA O ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV
11/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 11/2021 O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
6/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2020,KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ A VYMEZUJÍ PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ FRÝDKU-MÍSTKU.
7/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.7/2020 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU.
3/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2019, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2005 ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ
1/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018 O ÚDRŽBĚ A OCHRANĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
10/1991 VYHLÁŠKA O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY O CHOVU DROBNÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT