Doprava

Statutární město Frýdek – Místek protínají silnice první třídy I/48 (směr Příbor – Č. Těšín) a I/56 (Ostrava – Frýdlant n/O.), silnice druhé třídy II/473 (Olešná – Havířov), II/477 (Lískovec – Staré Město), II/648 ( Chlebovice – Dobrá ) a silnice třetí třídy III/48411 (od křiž. „U Rady“ směrem na Ostravu) a III/4848 (Pod Puklí – Palkovice).

Správu a údržbu silnic I. třídy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Ostrava, správu a údržbu silnic II. a III. třídy provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek.

Správu a údržbu místních komunikací zajišťuje správce místních komunikací, společnost TS a.s. Frýdek-Místek. Správce místních komunikací kromě jiného zajišťuje aktualizaci pasportu místních komunikací. Z pasportu místních komunikací vyplývá, že na území města se nachází:

Místní komunikace: 420,5 kilometrů
Z toho Místní komunikace I, II. a III. třídy: 184,4 kilometrů
Z toho Místní komunikace – CHODNÍKY – IV. třída: 236,2 kilometrů

Počet mostů a lávek: 99 kusů, 3,6 kilometrů

Účelové komunikace celkem: 84,1 kilometrů

Svislé dopravní značení: 4.400 kusů nosičů, 6.900 kusů dopravních značek

Cyklostezky: cca 17 km stezek

Cyklotrasy seznam uveden na stránkách TIC (www.beskydy-info.cz, www.regionbeskydy.cz a na našem webu v rubrice Cyklotrasy) na jejichž údržbu se ročně vynaloží nemalé finanční prostředky. Tato čísla nejsou konečná (jedná se o stav k 7.10.2019), protože síť místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, se neustálé mění a rozrůstá.