Školství

V oblasti školství je statutární město Frýdek-Místek zřizovatelem příspěvkových organizací  Mateřská škola, Základní škola,  Základní škola a mateřská škola, Základní umělecká škola

V rámci obce s rozšířenou působností vykonává odbor  ŠKMaT státní správu pro další ZŠ a MŠ a ZUŠ.

Město každoročně investuje nemalé finanční prostředky do oprav a údržby školských zařízení. Investice směřují zejména do modernizací školních budov, učeben, školních kuchyní a jídelen, významně se podílí na modernizaci školních zahrad.

Odbor ŠKMaT průběžně zajišťuje také rekonstrukce hřišť a tělocvičen při ZŠ a údržbu veřejně přístupných sportovišť ve městě.

Statutární město Frýdek-Místek finančně podporuje činnost a soutěže pořádané sportovními a volnočasovými organizacemi a také činnost sportovních klubů a sportovních kroužků na základních školách. Mnozí z žáků navštěvujících sportovní kluby úspěšně reprezentují město na republikových i mezinárodních soutěžích.

V oblasti volného času dětí a mládeže město realizuje většinu akcí prostřednictvím své příspěvkové organizace SVČ Klíč nebo ve spolupráci s neziskovými organizacemi nabízejícími volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Seznam použitých zkratek:

Mateřská škola
Základní škola
ZUŠZákladní umělecká škola
odbor ŠKMaTOdbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
SVČStředisko volného času