Školy v obvodu obce s rozšířenou působností

Odbor ŠKMaT vykonává státní správu (jako obec s rozšířenou působností) pro 35 základních a mateřských škol a základní uměleckou školu v okolních obcích. Mnohé ze základních škol mají mateřskou školu jako svou součást.

Seznam základních a mateřských škol v obvodu obce s rozšířenou působností
(mimo území města Frýdku-Místku):

Seznam škol a školských zařízení MSK Vám může pomoci při vyhledání informací o školských zařízeních v obvodu působnosti OŠKMaT ve Frýdku-Místku, ale i v celém Moravskoslezském kraji