Školy a školská zařízení

Statutární město Frýdek-Místek je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací Mateřská škola, 8 příspěvkových organizací Základní škola, 4 příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola, příspěvkové organizace Středisko volného času Klíč a příspěvkové organizace Základní umělecká škola.

Ve školním roce 2022/2023 usedlo do lavic ZŠ zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek 4734 žáků, z toho 523 prvňáčků, v MŠ je celkem 1607 dětí (uvedené počty jsou aktualizované vždy v průběhu listopadu).