Školy a školská zařízení

Statutární město Frýdek-Místek je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací Mateřská škola, 8 příspěvkových organizací Základní škola, 4 příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola, příspěvkové organizace Středisko volného času Klíč a příspěvkové organizace Základní umělecká škola.

Ve školním roce 2023/2024 usedlo do lavic ZŠ zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek 4 596 žáků, z toho 482 prvňáčků, v MŠ je celkem 1 629 dětí (uvedené počty jsou aktualizované vždy v průběhu listopadu).