Partnerská města

Partnerská města jsou taková města, která se i přes své geografické vzdálenosti a politické rozdíly spojila, aby pěstovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Mají často (i když ne vždy) podobné demografické i jiné charateristiky, někdy také podobnou historii. Takováto partnerství vedou často k výměnným studentským programům a také ekonomické a kulturní spolupráci.

Praxe partnerských měst vznikla v Evropě po druhé světové válce jako způsob jak přimět obyvatele k vzájemnému bližšímu porozumění a také jako způsob, jak ke všeobecnému prospěchu podpořit přeshraniční styky. Nejvíce populární je tato koncepce dodnes v Evropě, postupem času se však rozšířila i na jiné světadíly, což vedlo k některým velmi zajímavým partnerstvím.

Seznam partnerských měst

Partnerská města Frýdku-Místku jsou:

Bielsko-Biała – Polsko

Mysłowice – Polsko

Powiat żywiecki – Polsko

Harelbeke – Belgie

Žilina – Slovenská republika

Festival partnerských měst

Festival partnerských měst ve Frýdku-Místku se uskutečňoval od roku 2016 do roku 2019. V roce 2020 jeho pořádání překazila celosvětová pandemie Covid-19 a zatím nebyl obnoven.

Frýdek-Místek jej pořádal pro své občany (a nejen pro ně), aby se seznámili s kulturou, tradicemi spřátelených měst, s nimiž Frýdek-Místek udržuje družební vztahy. Na tomto multižánrovém festivalu, který vždy nabízel pestrý kulturní program pro dospělé i děti, si mohli návštěvníci pochutnat i na bohatém občerstvení a prohlédnout si stánky partnerských měst s informačními materiály.

Současně s představením partnerských měst byly každoročně oceněny primátorem města osobnosti, které se významným způsobem zapsaly či stále zapisují do života Frýdku-Místku.