Rok 2014

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání konaném dne 9. 12. 2013 projednalo a schválilo rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014. Zastupitelstvo města schválilo příjmy ve výši 892 736,30 tis. Kč, výdaje ve výši 1 208 281,50 tis. Kč a financování ve výši 315 545,20 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 17. zasedání konaném dne 3. 3. 2014 projednalo a schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 11 600,00 tis. Kč na celkovou výši 904 325,00 tis. Kč, navýšení výdajů o 104 716,40 tis. Kč na celkovou výši 1 313 150,99 tis. Kč a navýšení financování o 93 116,40 tis. Kč na celkovou výši 408 825,99 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 18. zasedání konaném dne 2. 6. 2014 projednalo a schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 5 684,00 tis. Kč na celkovou výši 922 937,47 tis. Kč, navýšení výdajů o 4 937,00 tis. Kč na celkovou výši 1 331 016,46 tis. Kč a snížení financování o 747,00 tis. Kč na celkovou výši 408 078,99 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 19. zasedání konaném dne 2. 7. 2014 projednalo a schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení výdajů o 234,56 na celkovou výši 1 332 920,64 tis. Kč a navýšení financování o 234,56 tis. Kč na celkovou výši 408 313,55 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 20. zasedání konaném dne 25. 8. 2014 projednalo a schválilo 4. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 37 191,36 tis. Kč na celkovou výši 968 344,25 tis. Kč, navýšení výdajů o 37 188,36 tis. Kč na celkovou výši 1 376 654,80 tis. Kč a snížení financování o 3,00 tis. Kč na celkovou výši 408 310,55 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 2. zasedání konaném dne 15. 12. 2014 projednalo a schválilo 5. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 18 883,96 tis. Kč na celkovou výši 998 501,33 tis. Kč, snížení výdajů o -258 224,19 tis. Kč na celkovou výši 1 128 674,73 tis. Kč a snížení financování o -277 108,15 tis. Kč na celkovou výši 130 173,40 tis. Kč.

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele schváleného rozpočtu pro rok 2014 po 5. změně a RO RM č. 1 – 168 včetně doplňujících příloh. Příjmy města po rozpočtových opatřeních rady města č. 151 – 168 jsou rozpočtovány celkem ve výši 1 001 705,17 tis. Kč, výdaje celkem ve výši 1 131 878,57 tis. Kč a financování ve výši 130 173,40 tis. Kč.