Rok 2010

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2010 byl projednáván a schvalován na jednání zastupitelstva města konaném dne 7. 12. 2009. Zastupitelstvo města schválilo pro rok 2010 příjmy ve výši 974 135,00 tis. Kč, výdaje ve výši 1 080 829,00 tis. Kč a financování ve výši 106 694,00 tis. Kč.

1. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na 24. zasedání konaném dne 8. 2. 2010. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 70,30 tis. Kč na celkovou výši 1 221 832,37 tis. Kč, navýšení výdajů o 68 768,99 tis. Kč na celkovou výši 1 400 881,93 tis. Kč a navýšení financování o 68 839,29 tis. Kč na celkovou výši 179 049,56 tis. Kč.

2. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 25. zasedání konaném dne 24. 5. 2010. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 47 107,17 tis. Kč na celkovou výši 1 278 768,90 tis. Kč, navýšení výdajů o 194 763,84 tis. Kč na celkovou výši 1 605 475,13 tis. Kč a navýšení financování o 147 656,67 tis. Kč na celkovou výši 326 706,23 tis. Kč.

3. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 26. zasedání konaném dne 26. 7. 2010. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 64 569,14 tis. Kč na celkovou výši 1 348 121,60 tis. Kč, navýšení výdajů o 76 531,84 tis. Kč na celkovou výši 1 686 790,53 tis. Kč a navýšení financování o 11 962,70 tis. Kč na celkovou výši 338 668,93 tis. Kč.

4. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném dne 16. 12. 2010. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 17 547,00 tis. Kč na celkovou výši 1 382 097,49 tis. Kč, snížení výdajů o 35 249,44 tis. Kč na celkovou výši 1 703 063,98 tis. Kč a snížení financování o 17 702,44 tis. Kč na celkovou výši 320 966,49 tis. Kč.

Rada města Frýdku-Místku na své 4. schůzi schválila rozpočtová opatření rady města č. 184 – 188, na základě kterých jsou navýšeny příjmy o 36 850,00 tis. Kč na celkovou výši 1 418 947,49 tis. Kč, navýšeny výdaje o 654,00 tis. Kč na celkovou výši 1 703 717,98 tis. Kč a sníženo financování o 36 196,00 tis. Kč na celkovou výši 284 770,49 tis. Kč.

Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2010 po 4. změně a rozpočtových opatřeních Rady města Frýdku-Místku č. 1 – 188 včetně doplňujících příloh jsou zveřejněny v příloze.