Rok 2024

2. změna rozpočtu pro rok 2024

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 48 604,00 tis. Kč na celkovou výši 1 701 334,61 tis. Kč a navýšení výdajů o 48 604,00 tis. Kč na celkovou výši 2 473 246,69 tis. Kč.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024  po 2. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 73 (rozpočtová opatření rady č. 64 – 73 schválila rada města na své 44. schůzi konané dne 4.6.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

1. změna rozpočtu pro rok 2024

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 11 152,46 tis. Kč na celkovou výši 1 588 087,47 tis. Kč, navýšení výdajů o 272 356,37 tis. Kč na celkovou výši 2 359 999,55 tis. Kč a navýšení financování o 261 203,91 tis. Kč na celkovou výši 771 912,08 tis. Kč.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 73 (rozpočtová opatření rady č. 64 – 73 schválila rada města na své 44. schůzi konané dne 4.6.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 63 (rozpočtová opatření rady č. 57 – 63 schválila rada města na své 43. schůzi konané dne 21.5.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 56 (rozpočtová opatření rady č. 49 – 56 schválila rada města na své 42. schůzi konané dne 30.4.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 48 (rozpočtová opatření rady č. 42 – 48 schválila rada města na své 40. schůzi konané dne 16.4.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 41 (rozpočtová opatření rady č. 35 – 41 schválila rada města na své 39. schůzi konané dne 26.3.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 34 (rozpočtová opatření rady č. 26 – 34 schválila rada města na své 37. schůzi konané dne 5.3.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 34 (rozpočtová opatření rady č. 26 – 34 schválila rada města na své 37. schůzi konané dne 5.3.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 25 (rozpočtová opatření rady č. 19 – 25 schválila rada města na své 36. schůzi konané dne 20.2.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 18 (rozpočtová opatření rady č. 9 – 18 schválila rada města na své 35. schůzi konané dne 30.1.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 8 (rozpočtová opatření rady č. 1 – 8 schválila rada města na své 34. schůzi konané dne 16.1.2024) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2024 byl projednáván a schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města konaném dne 13. 12. 2023 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.