Rok 2023

1. změna rozpočtu pro rok 2023

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 7 315,61 tis. Kč na celkovou výši 1 524 760,27 tis. Kč, navýšení výdajů o 205 314,36 tis. Kč na celkovou výši 2 089 794,81 tis. Kč a navýšení financování o 197 998,75 tis. Kč na celkovou výši 565 034,54 tis. Kč.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 66 (rozpočtová opatření rady č. 59 – 66 schválila rada města na své 15. schůzi konané dne 23.5.2023) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 58 (rozpočtová opatření rady č. 49 – 58 schválila rada města na své 14. schůzi konané dne 9.5.2023) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 48 (rozpočtová opatření rady č. 39 – 48 schválila rada města na své 12. schůzi konané dne 18.4.2023) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 38 (rozpočtová opatření rady č. 32 – 38 schválila rada města na své 11. schůzi konané dne 28.3.2023) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 31 (rozpočtová opatření rady č. 17 – 25 schválila rada města na své 9. schůzi konané dne 21.2.2023 a rozpočtová opatření rady č. 26 – 31 schválila rada města na své 10. schůzi konané dne 14.3.2023) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Upravený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 16 (rozpočtová opatření rady č. 9 – 16 schválila rada města na své 8. schůzi konané dne 31.1.2023) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023 byl projednáván a schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města konaném dne 14. 12. 2022 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.