Rok 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 10. zasedání konaném dne 3. 12. 2012 projednalo a schválilo rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013. Zastupitelstvo schválilo příjmy ve výši 873 233,72 tis. Kč, výdaje ve výši 923 383,12 tis. Kč a financování ve výši 50 149,40 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 11. zasedání konaném dne 25. 2. 2013 schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 39 909,00 tis. Kč na celkovou výši 914 700,26 tis. Kč, navýšení výdajů o 42 280,67 tis. Kč na celkovou výši 967 516,60 tis. Kč a navýšení financování o 2 371,67 tis. Kč na celkovou výši 52 816,34 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 12. zasedání konaném dne 2. 4. 2013 schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 13 768,00 tis. Kč na celkovou výši 928 636,25 tis. Kč, navýšení výdajů o 131 740,40 tis. Kč na celkovou výši 1 099 424,99 tis. Kč a navýšení financování o 117 972,40 tis. Kč na celkovou výši 170 788,74 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 13. zasedání konaném dne 10. 6. 2013 schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 17 313,60 tis. Kč na celkovou výši 953 687,32 tis. Kč, navýšení výdajů o 20 776,60 tis. Kč na celkovou výši 1 127 939,06 tis. Kč a navýšení financování o 3 463,00 tis. Kč na celkovou výši 174 251,74 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 14. zasedání konaném dne 12. 7. 2013 schválilo 4. změnu rozpočtu. Celková výše příjmů po 4. změně činí 955 759,63 tís. Kč, celková výše výdajů činí 1 130 011,37 tis. Kč a výše financování činí 174 251,74 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 15. zasedání konaném dne 9. 9. 2013 schválilo 5. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 105 282,66 tis. kč na celkovou výši 1 062 841,52 tis. Kč, navýšení výdajů o 4 568,16 tis. Kč na celkovou výi 1 136 378,76 tis. Kč a snížení financování o -100 714,50 tis. Kč na celkovou výši 73 537,24 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání konaném dne 9. 12. 2013 schválilo 6. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -555,34 tis. Kč na celkovou výši 1 070 623,81 tis. Kč, snížení výdajů o -221 576,04 tis. Kč na celkovou výši 923 140,35 tis. Kč a snížení financování o -221 020,70 tis. Kč na celkovou výši -147 483,46 tis. Kč.

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 po 6. změně rozpočtu včetně doplňujících příloh jsou uvedeny v příloze.