Rok 2011

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2011 byl projednáván a schválen na 2. jednání zastupitelstvba města konaném dne 16. 12. 2010. Zastupitelstvo města schválilo pro rok 2011 příjmy ve výši 1 063 724,00 tis. Kč, výdaje ve výši 1 076 786,00 tis. Kč a financování ve výši 13 062,00 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 3. zasedání konaném dne 7. 3. 2011 schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 20 220,31 tis. Kč na celkovou výši 1 299 658,78 tis. Kč, navýšení výdajů o 43 266,43 tis. Kč na celkovou výši 1 378 692,45 tis. Kč a navýšení financování o 63 486,74 tis. Kč na celkovou výši 79 033,67 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 4. zasedání konaném dne 6. 6. 2011 schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schálilo navýšení příjmů o 16 551,54 tis. Kč na celkovou výši 1 337 602,65 tis. Kč, navýšení výdajů o 45 573,54 tis. Kč na celkovou výši 1 445 658,32 tis. Kč a navýšení financování o 29 022,00 tis. Kč na celkovou výši 108 055,67 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místklu na svém 5. zasedání konaném dne 5. 9. 2011 schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 34 555,30 tis. Kč na celkovou výši 1 380 541,48 tis. Kč, navýšení výdajů o 58 409,30 tis. Kč na celkovou výši 1 512 451,15 tis. Kč a navýšení financování o 23 854,00 tis. Kč na celkovou výši 131 909,67 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 5. 12. 2011 schválilo 4. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 15 728,57 tis. Kč na celkovou výši 1 406 337,91 tis. Kč, snížení výdajů o -124 618,43 tis. Kč na celkovou výši 1 397 900,58 tis. Kč a snížení financování o -140 347,00 tis. Kč na celkovou výši -8 437,33 tis. Kč.

V příloze jsou zveřejněny závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2011 po 4. změně a doplňující přílohy závazných ukazatelů.