Rok 2020

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek byl projednáván a schválen na 7. zasedání zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 4.12.2019 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

1. změna rozpočtu pro rok 2020

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 8. zasedání, konaném dne 4.3.2020.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 94 tis. Kč na celkovou výši 1 306 116,30 tis. Kč, navýšení výdajů o 157 532,30 tis. Kč na celkovou výši 1 792 928,67 tis. Kč a navýšení financování o 157 438,30 tis. Kč na celkovou výši 486 812,37 tis. Kč.

2. změna rozpočtu pro rok 2020

2. změnu rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, konaném dne 8.4.2020.

3. změna rozpočtu pro rok 2020

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 10. zasedání, konaném dne 3. 6. 2020.

Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o – 48 431,15 tis. Kč na celkovou výši 1 317 311,44 tis. Kč, snížení výdajů o – 49 831,15 tis. Kč na celkovou výši 1 802 723,81 tis. Kč a snížení financování o – 1 400,00 tis. Kč na celkovou výši 485 412,37 tis. Kč.

4. změna rozpočtu pro rok 2020

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 12. zasedání, konaném dne 16.9.2020.

Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o – 64 553,09 tis. Kč na celkovou výši 1 277 552,47 tis. Kč, snížení výdajů o – 64 553,09 tis. Kč na celkovou výši 1 762 964,84 tis. Kč a snížení financování o 0,00 tis. Kč na celkovou výši 485 412,37 tis. Kč.

5. změna rozpočtu pro rok 2020

5. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 13. zasedání, konaném dne 16.12.2020.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 29 475,09 tis. Kč, snížení výdajů o – 196 493,64 tis. Kč a snížení financování o – 225 968,73 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 po 5. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 205 (rozpočtové opatření rady města č. 205 bylo schváleno radou města na 70. schůzi konané dne 9.2.2021) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.