Rok 2018

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018 byl projednáván a schválen na 21. zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 12. 2017. 

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek formou rozpočtových opatření zastupitelstva města č. 1 – 38 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 22. zasedání konaném dne 26. 2. 2018. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -10 316,46 tis. Kč na celkovou výši 1 078 022,06 tis. Kč, navýšení výdajů o 128 310,82 tis. Kč na celkovou výši 1 382 440,60 tis. Kč a navýšení financování o 138 627,28 tis. Kč na celkovou výši 304 418,54 tis. Kč.

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek formou rozpočtových opatření zastupitelstva města č. 39 – 53 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 23. zasedání konaném dne 21. 5. 2018. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 16 454,25 tis. Kč na celkovou výši 1 095 746,05 tis. Kč, navýšení výdajů o 15 655,75 tis. Kč a snížení financování o -798,50 tis. Kč na celkovou výši 303 620,04 tis. Kč.

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek formou rozpočtového opatření zastupitelstva města č. 54 projednalo a schválilo zastupitelstvo města rovněž na svém 23. zasedání konaném dne 21. 5. 2018.

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek formou rozpočtových opatření zastupitelstva města č. 55 – 67 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 24. zasedání konaném dne 20. 8. 2018. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 28 929,31 tis. Kč na celkovou výši 1 170 631,77 tis. Kč a navýšení výdajů o 28 929,31 tis. Kč na celkovou výši 1 515 301,81 tis. Kč.

5. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek formou rozpočtových opatření zastupitelstva města č. 68 – 100 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném dne 10. 12. 2018. Zastupitelstvo schválilo navýšení příjmů o 22 091,54 tis. Kč na celkovou výši 1 224 392,90 tis. Kč, snížení výdajů o -261 784,51 tis. Kč na celkovou výši 1 285 186,89 tis. Kč a snížení financování o -283 876,05 tis. Kč na celkovou výši 60 793,99 tis. Kč. 

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018, a to po 5. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 271 včetně doplňujících příloh.