Rok 2017

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 16. zasedání konaném dne 5. 12. 2016. 

V příloze jsou zveřejněny závazné ukazatele schváleného rozpočtu pro rok 2017 včetně doplňujících příloh.

1. změna rozpočtu

1. změnu rozpočtu roku 2017 prováděnou zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č.  1 – 43 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 18. zasedání konaném dne 13. 3. 2017. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -242,13 tis. Kč na celkovou výši 1 007 062,55 tis. Kč, navýšení výdajů o 156 890,83 tis. Kč na celkovou výši 1 388 443,09 tis. Kč a navýšení financování o 157 132,96 tis. Kč na celkovou výši 381 380,54 tis. Kč.

2. změna rozpočtu

2. změnu rozpočtu roku 2017 prováděnou zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 44 – 62 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 19. zasedání konaném dne 12. 6. 2017. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 11 958,86 tis. Kč na celkovou výši 1 052 950,01 tis. Kč a navýšení výdajů o 11 958,86 tis. Kč na celkovou výši 1 434 330,55 tis. Kč.

3. změna rozpočtu

3. změnu rozpočtu roku 2017 prováděnou zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 63 – 76 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 20. zasedání konaném dne 4. 9. 2017. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 35 886,39 tis. Kč na celkovou výši 1 104 612,16 tis. Kč a navýšení výdajů o 35 886,39 tis. Kč na celkovou výši 1 485 992,70 tis. Kč.   

4. změna rozpočtu

4. změnu rozpočtu roku 2017 prováděnou zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 77 – 105 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 21. zasedání konaném dne 4. 12. 2017. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 10 596,49 tis. Kč na celkovou výši 1 128 642,28 tis. Kč, snížení výdajů o -197 775,89 tis. Kč na celkovou výši 1 301 650,44 tis. Kč a navýšení financování o -208 372,38 tis. Kč na celkovou výši 173 008,16 tis. Kč.

V příloze jsou zveřejněny závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2017 po 4. změně rozpočtu a rozpočtových opatřeních rady č. 1 – 208 včetně doplňujících příloh.