Rok 2021

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek na rok 2021 byl projednán a schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 16.12.2020 v Národním domě ve Frýdku-Místku na ul. Palackého 134.

1. změna rozpočtu pro rok 2021

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, konaném dne 16.3.2021.

Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 28 652,26 tis. Kč na celkovou výši       1 212 976,67 tis. Kč, navýšení výdajů o 132 014,17 tis. Kč na celkovou výši 1 715 055,13 tis. Kč a navýšení financování o 160 666,43 tis. Kč na celkovou výši 502 078,46 tis. Kč.

2. změna rozpočtu pro rok 2021

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 15. zasedání, konaném dne 16.6.2021.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 4 759,85 tis. Kč na celkovou výši      1 303 668,64 tis. Kč a navýšení  výdajů o 4 759,85 tis. Kč na celkovou výši 1 805 747,10 tis. Kč.

3. změna rozpočtu pro rok 2021

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 16. zasedání, konaném dne 15.9.2021.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 42 334,49 tis. Kč na celkovou výši       1 362 867,79 tis. Kč, navýšení výdajů o 2 924,49 tis. Kč na celkovou výši 1 825 536,25 tis. Kč a snížení financování o 39 410,00 tis. Kč na celkovou výši 462 668,46 tis. Kč.

4. změna rozpočtu pro rok 2021

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 17. zasedání, konaném dne 15.12.2021.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 57 271,55 tis. Kč na celkovou výši       1 428 118,91 tis. Kč, snížení výdajů o 230 558,47 tis. Kč na celkovou výši 1 602 957,35 tis. Kč a snížení financování o 287 830,02 tis. Kč na celkovou výši 174 838,44 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021 po 4. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 155 (rozpočtová opatření rady č. 148 – 155 schválila rada města na své 94. schůzi konané dne 11.1.2022) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.