Rok 2019

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 byl projednáván a schválen na 2. zasedání zastupitelstva města konaném dne 10. 12. 2018 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148. 

1. změna rozpočtu pro rok 2019

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 6. 3. 2019. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 681,12 tis. Kč na celkovou výši 1 203 668,61 tis. Kč, navýšení výdajů o 124 180,20 tis. Kč na celkovou výši 1 629179,80 tis. Kč a navýšení financování o 124 861,32 tis. Kč na celkovou výši 425 511,19 tis. Kč. 

2. změna rozpočtu pro rok 2019

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 5. zasedání konaném dne 5. 6. 2019. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 14 428,51 tis. Kč na celkovou výši 1 271 409,00 tis. Kč, navýšení výdajů o 13 698,51 tis. Kč na celkovou výši 1 696 190,19 tis. Kč a snížení financování o -730,00 tis. Kč na celkovou výši 424 781,19 tis. Kč.

3. změna rozpočtu pro rok 2019

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 6. zasedání konaném dne 4. 9. 2019. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 23 793,05 tis. Kč na celkovou výši 1 316 694,26 tis. Kč, navýšení výdajů o 7 352,05 tis. Kč na celkovou výši 1 725 034,45 tis. Kč a snížení financování o -16 441,00 tis. Kč na celkovou výši 408 340,19 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 po 3. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 193 (rozpočtová opatření rady města č. 187 – 193 byla schválena radou města na 31. schůzi konané dne 26. 11. 2019) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze. 

4. změna rozpočtu pro rok 2019

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 7. zasedání konaném dne 4. 12. 2019. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 12 738,35 tis. Kč na celkovou výši 1 340 567,55 tis. Kč, snížení výdajů o -216 245,99 tis. Kč na celkovou výši 1 519 923,40 tis. Kč a snížení financování o -228 984,34 tis. Kč na celkovou výši 179 355,85 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 po 4. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 202 (rozpočtová opatření rady města č. 194 – 202 byla schválena radou města na 33. schůzi konané dne 17. 12. 2019) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.