Rok 2012

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 5. 12. 2011 schválilo rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012. Zastupitelstvo schválilo příjmy ve výši 984 876,01 tis. Kč, výdaje ve výši 1 175 566,01 tis. Kč a financování ve výši 190 690,00 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 7. zasedání konaném dne 5. 3. 2012 schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo schválilo snížení příjmů o -25 159,70 tis. Kč na celkovou výši 967 022,26 tis. Kč, navýšení výdajů o 17 116,94 tis. Kč na celkovou výši 1 202 567,90 tis. Kč a navýšení financování o 42 276,64 tis. Kč na celkovou výši 235 545,64 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 8. zasedání konaném dne 4. 6. 2012 schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 13 841,24 tis. Kč na celkovou výši 990 597,03 tis. Kč, navýšení výdajů o 46 281,24 tis. Kč na celkovou výši 1 256 132,25 tis. Kč a navýšení financování o 32 440,00 tis. Kč na celkovou výši 265 535,22 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 9. zasedání konaném dne 3. 9. 2012 schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 4 378,98 tis. Kč na celkovou výši 1 000 911,52 tis. Kč, snížení výdajů o -195 671,02 tis. Kč na celkovou výši 1 066 396,74 tis. Kč a snížení financování o -200 050,00 tis. Kč na celkovou výši 65 485,22 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 10. zasedání konaném dne 3. 12. 2012 schválilo 4. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -12 582,78 tis. Kč na celkovou výši 992 681,58 tis. Kč, snížení výdajů o -104 168,95 tis. Kč na celkovou výši 966 580,63 tis. Kč a snížení financování o -91 586,17 tis. Kč na celkovou výši -26 100,95 tis. Kč.

Rada města Frýdku-Místku na své 61. schůzi konané dne 11. 12. 2012 schválila rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 156 – 164 a na své 62. schůzi konané dne 17. 12. 2012 schválila rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 165 – 168.

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města pro 2012 po 4. změně rozpočtu a RO RM č. 1 – 168 včetně doplňujících příloh (v tis. Kč).