Rok 2022

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek na rok 2022 byl projednán a schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 15.12.2021 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

4. změna rozpočtu pro rok 2022

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, konaném dne 14.12.2022.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 152 321,07 tis. Kč na celkovou výši 1 651 922,09 tis. Kč, snížení výdajů o -243 393,08 tis. Kč na celkovou výši 1 826 638,02 tis. Kč a snížení financování o -395 714,15 tis. Kč na celkovou výši 174 715,93 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022 po 4. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 180 (rozpočtové opatření rady č. 180 schválila rada města na své 8. schůzi konané dne 31.1.2023) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

3. změna rozpočtu pro rok 2022

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 20. zasedání, konaném dne 7.9.2022.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 61 581,66 tis. Kč na celkovou výši 1 471 210,43 tis. Kč, navýšení výdajů o 61 626,66 tis. Kč na celkovou výši 2 041 640,51 tis. Kč a navýšení financování o 45 tis. Kč na celkovou výši 570 430,08 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022 po 3. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 147 (rozpočtová opatření rady č. 142 – 147 schválila rada města na své 2. schůzi konané dne 8.11.2022) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 20. zasedání, konaném dne 7.9.2022.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 61 581,66 tis. Kč na celkovou výši 1 471 210,43 tis. Kč, navýšení výdajů o 61 626,66 tis. Kč na celkovou výši 2 041 640,51 tis. Kč a navýšení financování o 45 tis. Kč na celkovou výši 570 430,08 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022 po 3. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 147 (rozpočtová opatření rady č. 142 – 147 schválila rada města na své 2. schůzi konané dne 8.11.2022) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

2. změna rozpočtu pro rok 2022

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 19. zasedání, konaném dne 8.6.2022.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 65 336,71 tis. Kč na celkovou výši    1 400 238,22 tis. Kč, navýšení výdajů o 48 383,71 tis. Kč na celkovou výši 1 970 623,30 tis. Kč a snížení financování o -16 953,00 tis. Kč na celkovou výši 570 385,08 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022  po 2. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 117 (rozpočtová opatření rady č. 111 – 117 schválila rada města na své 112. schůzi konané dne 30.8.2022) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.

1. změna rozpočtu pro rok 2022

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 2 524,01 tis. Kč na celkovou výši     1 262 129,41 tis. Kč, navýšení výdajů o 216 501,92 tis. Kč na celkovou výši 1 849 467,49 tis. Kč a navýšení financování o 213 977,91 tis. Kč na celkovou výši 587 338,08 tis. Kč.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022  po 1. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 53 (rozpočtová opatření rady č. 45 – 53 schválila rada města na své 103. schůzi konané dne 26.4.2022) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.