Kanalizace Skalice

INFORMACE K POSTUPU PRACÍ 

Informace k výstavbě kanalizace v komunikaci přes Skotňu (od kulturního domu na Kamenec)

 • práce na výstavbě kanalizace v úseku mezi kulturním domem a Kamencem budou zahájeny ve středu 23. 2. 2022
 • ve středu 23.2. a ve čtvrtek 24.2. bude provedeno frézování povrchu vozovky v místě výkopové rýhy, v pondělí 28.2. budou zahájeny výkopové práce a pokládka kanalizačního potrubí
 • ukončení prací se předpokládá nejpozději do 30.6.2022
 • pracovní cyklus bude neděle – čtvrtek v čase 8:00 – 18:00 hod., pátek a sobota práce neprobíhají
 • pracovat se bude průběžně v cca 100 metrovém úseku, který se bude postupně posouvat; práce budou zahájeny ve směru od kulturního domu
 • v pracovní době tj. NE – ČT od 8:00 do 18:00 hod. bude komunikace mezi kulturním domem a křižovatkou u kontejnerů na Kamenci uzavřená  
 • po pracovní době tj. od 18:00 do 8:00 hod. bude komunikace otevřená z obou stran ale pouze po místo aktuálního provádění prací
 • parkování osobních automobilů v pracovní době je možné na provizorní odstavné ploše u kulturního domu ve Skalici a u kontejnerů na Kamenci
 • ve dnech ČT od 18:00 hod. – NE do 8:00 hod. bude komunikace v celém úseku průjezdná   
 • most u Zanzibaru bude po dobu výstavby průjezdný bez povolení Obecního úřadu Dobrá
 • svoz komunálního odpadu bude probíhat bez omezení ve standardním termínu
 • z bezpečnostních důvodů bude v pracovní době zakázán pohyb nepovolaných osob v pracovním úseku; mimo pracovní úsek je pěší pohyb nutné přizpůsobit provozu stavební techniky
 • v pracovní době není možné parkování vozidel podél komunikace v celém úseku
 • přístup složek integrovaného záchranného systému v průběhu výstavby bude zajištěn