Tiskopisy

1. TISKOPISY

Formulář – změnový list

Plná moc bez úředně ověřeného podpisu

Plná moc vždy s úředně ověřeným podpisem

VZOR vyplněného formuláře změnového listu u přerušení živnosti

VZOR  vyplněného formuláře změnového listu u pokračování v provozování živnosti

VZOR  vyplněného formuláře změnového listu ukončení/zrušení provozovy  

VZOR  vyplněného formuláře změnového listu zahájení/zřízení nové provozovny

VZOR vyplněného formuláře změnového listu zrušení živnosti 

2. ČLENĚNÍ ŽIVNOSTÍ

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

3. LEGISLATIVA

– vztahující se k živnostenskému podnikání a zemědělskému podnikateli;

3.01. ZÁKON Č. 455/1991 SB. O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ

3.02. ZÁKON Č. 570/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADECH

3.03. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 278/2008 SB., O OBSAHOVÝCH NÁPNÍCH JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ

3.04. ZÁKON Č. 18/2004 SB., O UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

4.CELOSTÁTNÍ REGISTRY

5. KONTAKTY NA SPRÁVNÍ ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY A DALŠÍ INSTITUCE

6. SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC