Tiskopisy

2. ČLENĚNÍ ŽIVNOSTÍ – https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/
3. LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K ŽIVNOSTENSKÉMU PODNIKÁNÍ A ZEMĚDĚLSKÉMU PODNIKATELI
3.02. ZÁKON Č. 570/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADECH
3.03. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 278/2008 SB., O OBSAHOVÝCH NÁPNÍCH JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ
3.04. ZÁKON Č. 18/2004 SB., O UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
4.CELOSTÁTNÍ REGISTRY
5. KONTAKTY NA SPRÁVNÍ ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY A DALŠÍ INSTITUCE