MĚSTO VÝRAZNĚ PODPORUJE PROTIDROGOVOU PREVENCI

René Stejskal

26. 6. 2024

Frýdek-Místek investuje nemalé prostředky do protidrogové politiky a preventivních akcí, aby odradil mladé lidi od braní drog.

„Na červnovém zastupitelstvu jsme schválili dotaci 520 tisíc korun pro organizaci Modrý kříž na projekt Zkus to s námi. Je zaměřen na děti a dospívající starší 13 let, které patří do rizikové skupiny ohrožených užíváním návykových látek, a také na jejich rodiče. Součástí je i rodinné poradenství, které má stabilizovat situaci v rodinách s rizikovým chováním,“ popsal náměstek primátora pro sociální péči, sociální služby, zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Marcel Sikora (SPOLU).

„Jsme si velmi dobře vědomi, že užívání návykových látek představuje společenský problém, avšak opatření pro snížení tohoto jevu jsou náročným a dlouhodobým procesem. Podporujeme organizace a projekty, jako například Renarkon s kontaktním a poradenským centrem, Armádu spásy, Charitu, Revolution train, který přináší interaktivní zážitek a varování před devastujícími následky užívání návykových látek,“ doplnil náměstek Marcel Sikora. Podporu od města získaly i další preventivní programy. 

Podpora města
Renarkon, Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek (v r. 2024 služba rozšířena o terén): 650 000 Kč-
Modrý kříž v ČR – Poradna F-M, Odborné sociální poradenství: 347 000 Kč
Modrý kříž v ČR – Poradna F-M, Služby následné péče: 206 000 Kč
Modrý kříž v ČR – Poradna FM, projekt Zkus to s námi!: 520 000 Kč
Armáda Spásy, Domov Přístav: 4 000 000 Kč
Nadační fond Nové Česko – projekt Revolution train: 296 000 Kč

Prevence rizikového chování
Charita F-M, NZDM Klub Nezbeda: 715 000 Kč
Charita F-M, TS Rebel: 253 000 Kč
Charita F-M, Centrum Pramínek: 278 000 Kč
Charita F-M, Bavíme se jinak: 42 600 Kč
Filadelfie, U-kryt: 450 000 Kč
Slezská diakonie – Za zvířaty kolem světa: Letní pobytový tábor + dva jednodenní výlety o prázdninách: 65 000 Kč
Přátelé Lipiny, Volnočasové aktivity pro děti a mládež zejména ze soc. vyloučené lokality ul. Míru a Křižíkovy: 69 400 Kč

Dotační program Podpora a rozvoj činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících aktivit na rok 2024
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., Přednáškový program pro školy – Rodinná a sexuální výchova: 50 000 Kč
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., Poradenská i praktická pomoc a podpora žen a jejich rodin: 50 000 Kč
Centrum sociálních služeb Ostrava, Krizové centrum pro děti a rodinu: 199 000 Kč
Lumpíkov, Domácí násilí aneb rodina v ohrožení: 60 000 Kč
Repette, Jsem v pohodě a vím, co smím: 49 000 Kč
Spolu pro rodinu, ALFA IRL – Preventivní program pro náctileté: 29 400 Kč