STARŠÍ UPRCHLÍCI Z UKRAJINY ČELÍ V ČR SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ A CHUDOBĚ

Lenka Štefková

4. 7. 2024

IOM Czechia provedla výzkumné šetření na základě kterého vydala výzkumnou zprávu DTM (Displacement Tracking Matrix) na socioekonomickou situaci uprchlíků z Ukrajiny ve věku 60 let a více. Výzkumné šetření bylo prováděno kombinací kvalitativního a kvantitativního sběru dat. Nabízí tak hlubší porozumění a prevenci ztráty informací. Sběr dat probíhal v období od 13. února do 28. března 2024, jeho výsledkem bylo 403 dotazníkových šetření se staršími uprchlíky z Ukrajiny. Ve 128 případech byly během kvalitativní fáze dotazování shromážděny další doplňující informace. Výzkum je obohacen o osm rozhovorů s interkulturními pracovníky a o jeden rozhovor s integračním koordinátorem. Údaje uvedené v dokumentech jsou reprezentativní pro osoby dotazované v zahrnutých lokalitách a v uvedeném časovém rámci. Dotazováni byli pouze ukrajinští uprchlíci ve věku 60 let a více. Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Zpráva upozorňuje, že starší uprchlíci čelí sociálnímu vyloučení a chudobě. Přestože se většina z nich může často spolehnout na podporu svých příbuzných (nejčastěji dětí), ti se jako uprchlíci mohou také nacházet ve složité situaci. Jde tedy o finančně obtížně udržitelnou situaci.

V přílohách naleznete tři dokumenty:

1. Kompletní výzkumná zpráva

2. Zkrácená výzkumná zpráva

3. Tisková zpráva k výzkumu

informuje redakce OPK MV a Vladimír Dvořák