Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku ke dni 12. 6. 2024

OŽPaZ

12. 6. 2024

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 10 – 23 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou dobré.

Výhled na dnešek: Rozptylové podmínky budou dobré. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou pohybovat pod hodnotou stanoveného imisního limitu (50 µg/m3).

Znečišťující látkaČástice PM10
v µg/m3
Částice PM2,5
v µg/m3
NO2
v µg/m3
Průměr za 24h15
Průměr za 1h13411
Imisní limit 24h průměru50
Imisní limit 1h průměru200

Tab. 1: Hodnoty základních znečisťujících látek, které byly naměřeny na automatické měřící stanici ve Frýdku-Místku.

Aktuální úroveň znečištění ovzduší se může v průběhu dne měnit, aktuální data z měřící stanice ve Frýdku-Místku naleznete zde, aktuální přehled dat z automatizovaných stanic v České republice, Polsku a Rakousku naleznete zde.

Zdroj informací obsažených v této zprávě: portal.chmi.cz.