Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

1. 7. 2024

V období od 01.07.2024 do 07.07.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2. cyklus kosení na sídlištích Nad Lipinou, Pod Lipinou a Růžový pahorek.

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 2. cyklus kosení.

¨

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Hnojení trávníků letním hnojivem se provádí na ul. 8. pěšího pluku, v Parku pod zámkem a v prostoru dětského hřiště v areálu Sportplex u přehrady Olešná.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– pletí záhonových výsadeb keřů

– ořezy dřevin přesahujících do komunikací a k budovám

– údržba nově vysazených stromů

Květinové záhony – provádí se pletí květinových záhonů.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 1-3 x týdně. V zimním období od začátku listopadu do poloviny března 1 x týdně. V letním období od poloviny března do konce října 2-3 x týdně. Četnost úklidu se také provádí dle aktuálního znečištění a povětrnostních podmínek.