Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

8. 7. 2024

V období od 08.07.2024 do 14.07.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2. cyklus kosení na sídlištích Růžový pahorek, Za nemocnicí a K Hájku.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– pletí záhonových výsadeb keřů

– ořezy dřevin přesahujících do komunikací a k budovám, kácení suchých stromů

– údržba nově vysazených stromů

Květinové záhony – provádí se pletí květinových záhonů.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 1-3 x týdně. V zimním období od začátku listopadu do poloviny března 1 x týdně. V letním období od poloviny března do konce října 2-3 x týdně. Četnost úklidu se také provádí dle aktuálního znečištění a povětrnostních podmínek.