UPOZORNĚNÍ: ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Linda Holubová Blažková

4. 7. 2024

V pondělí 8. 7. 2024 bude Radniční ulice ZCELA UZAVŘENA z důvodu frézování povrchu. Stavební práce začnou v 7 hodin.

Obyvatelům ulic Hasičská a Těšínská bude v tento den umožněn průjezd POUZE V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH, kdy je nutno počítat se zvýšenou bezpečností a delším časovým průjezdem. Stejná výjimka bude platit i pro zásobování.

Od 9. 7. do 14. 7. bude probíhat první etapa, od 15. 7. do 21. 7. bude probíhat druhá etapa oprav (viz nákres).

Po dobu stavebních prací obou etap bude průjezd do Těšínské a Hasičské ulice z Radniční ulice umožněn vždy v jednom jízdním pruhu.

OBJÍZDNÁ TRASA bude vedena přes ulici Hluboká, Revoluční a také přes Zámecké náměstí.

Děkujeme za pochopení. 🙏