VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: JEDNATEL/JEDNATELKA SPOLEČNOSTI SPORTPLEX – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Linda Holubová Blažková

16. 7. 2024

Rada města Frýdku-Místku v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Obchodní společnost: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO 26829495, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 26914, jejímž jediným společníkem je statutární město Frýdek-Místek.

Funkce: statutární orgán společnosti – jednatel
Smluvní vztah: smlouva o výkonu funkce
Místo výkonu funkce: statutární město Frýdek-Místek
Doba výkonu funkce: neurčitá
Předpokládané zahájení výkonu funkce: říjen 2024, případně dle dohody
Platové podmínky: smluvní odměna

Přihlášky s požadovanými přílohami zasílejte do 22. 7. 2024 v zalepené obálce s uvedením adresy uchazeče a označením „Výběrové řízení – neotvírat“ na adresu:

Petr Korč
primátor statutárního města Frýdku-Místku
statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

Podrobnosti: