Další projekt na „Jedničce“ úspěšně dokončen

MM F-M

4. 12. 2018

Tato jednoduchá věta shrnuje dvouleté úsilí školního projektového týmu (Mgr. Šostý, Mgr. Maršálek, Mgr. Vítková, paní Ptašková), který nejen zpracoval a předložil projektovou žádost „Škola pro všechny“ v rámci příslušné výzvy ITI ostravské aglomerace, která je zprostředkující organizací IROP, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro období 2014–2020, ale i úspěšně zrealizoval plánované aktivity, včetně závěrečného vyúčtování částky 2 299 968,00 Kč.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit v organizaci optimální technické podmínky všem žákům pro výchovně vzdělávací proces v oblasti ICT, které by umožnily zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a to vše v souladu s vlastním školním vzdělávacím programem „Škola uvědomělého učení“.

A co bylo hlavním obsahem projektu? Jednalo se zejména o zajištění bezbariérovosti pro imobilní žáky a spoluobčany (plošina, sociální zařízení), obměna HW, SW a vnitřního zařízení ve  dvou multimediálních učebnách, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu formou vybudování bezdrátové sítě WIFI ve staré budově, rozšíření serveru a rychlosti přenosu dat v síti, úpravu zeleně a venkovního prostranství před vstupem do nové budovy.

 

Poděkování patří všem, kteří se jakoukoliv mírou spolupodíleli na realizaci a zřizovateli za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 % z celkových výdajů projektu.

 

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy