Informace o reorganizaci mateřských škol, zřízení nové příspěvkové organizace a změně názvů příspěvkových organizací statutárního města Frýdku-Místku

MM F-M

12. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 došlo k reorganizaci mateřských škol statutárního města Frýdku-Místku. V té souvislosti zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 9. 2021 s účinností od 1. 1. 2022 rozhodlo

  • o zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Barevný svět, Frýdek-Místek, Slezská 770, příspěvková organizace.
  • o rozdělení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, s tím, že výkon činnosti mateřské školy a školní jídelny – výdejny na pracovištích Bavlnářská 455, Slezská 770 a Slezská 2011 byl převeden na nově vzniklou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Barevný svět, Frýdek-Místek, Slezská 770, příspěvková organizace. Původní název rozdělované příspěvkové organizace se změnil na nový název Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555.
  • o rozdělení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, s tím, že výkon činnosti mateřské školy včetně její školní jídelny na pracovišti Lískovecká 2850 byl převeden pod příspěvkovou organizaci Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141. Původní název rozdělované příspěvkové organizace se změnil na nový název Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254.

Je náročné být ředitelem právnické osoby, jenž vykonává činnost základní školy a zároveň činnost mateřské školy na několika pracovištích. Rozdělení příspěvkových organizací ředitelům rozdělovaných škol částečně ulehčí jejich řídící práci.

Pro děti a jejich zákonné zástupce reorganizace mateřských škol kromě změny názvu organizace žádné zásadní změny nepřináší.

S účinností od 1. 1. 2022 zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 12. 2021 rozhodlo

  • o změně názvu příspěvkové organizace Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, na nový název Mateřská škola Sluníčko, Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883,
  • o změně názvu příspěvkové organizace Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, na nový název Mateřská škola Radost, Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace,
  • o změně názvu příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek “příspěvková organizace“, na nový název Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace.