Ošetřovné pro OSVČ – Výzva březen 2021

MM F-M

22. 4. 2021

 • Stanovené období 1.- 31. březen 2021
 • výše dotace činí 400 Kč/den
 • dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti
 • dotace je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Formulář (od 22.4.2020) zde: https://osetrovne.mpo.cz/info/

Ošetřovné pro OSVČ je určeno pro OSVČ, která nemůže plnohodnotně  vykonávat svou podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Ošetřovné za měsíc březne 2021 nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021

O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte/ošetřované osoby v domácí péči.

O ošetřovné za měsíc březen 2021 není možné žádat za období jarních prázdnin (žadatel vybere období podle okresu, kde je umístěno školské či jiné zařízení).

Na dotaci není právní nárok.

 

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Podání žádosti učiní žadatel:
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpbre21 (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpbre21“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpbre21“.

Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.

Ministerstvo průmyslu a obchodu prosí žadatele, aby při zasílání žádosti poštou jednotlivé listy nesešívali, urychlí se tím zpracování.