Ostrůvek na TGM

Archiv

MM F-M

8. 6. 2005

Město vybudovalo na přechodě pro pěší u Katastrálního úřadu nový ostrůvek, což umožní chodcům bezpečnější přecházení této frekventované komunikace. Jeho výstavba probíhala zároveň s pokládkou nové zámkové dlažby na chodníku kolem školy „Pod sovou“ a rekonstrukcí kanalizace. Tuto stihl zhotovitel provést o tři týdny dřív, než se původně plánovalo, a nyní je již ulice opět průjezdná. Až počasí dovolí bude ještě provedena obnova vodorovného dopravního značení.