Parkování na Olešné

Archiv

MM F-M

22. 6. 2005

K parkování v okolí akvaparku lze využít placená parkoviště nad hrázným domkem a přímo u koupaliště.
Bezplatně lze parkovat na parkovišti v blízkosti rest. „Rybárna“. K ulehčení navigace k tomuto parkovišti slouží červené šipky vyznačené přímo na vozovce na příjezdové trase po ul. 17. listopadu – Kvapilova – Palkovická – kolem Dětského domova (býv. SOU zemědělské) na parkoviště u hráze.
Hráz je pro průjezd aut uzavřena!! Nyní slouží pouze chodcům a cyklistům.