Přijďte nám říct, co může radnice pro Vás udělat v sociálních službách

Archiv

MM F-M

14. 3. 2006

P O Z V Á N Í
na veřejné diskusní setkání občanů k sociálním službám ve městě, které se uskuteční ve čtvrtek dne 23.3.2006 od 16 hodin v malém sále Národního domu v Místku (bezbariérový vchod ze zahrady).
Diskuse proběhne s organizátory a přímými účastníky plánování, kteří se těší na Vaši účast.

Sociální péče a sociální služby by neměly být lhostejné nikomu z nás, ať jsme náctiletí nebo senioři, ať jsme produktivního věku a plní zdraví nebo nás sužuje již nějaké zdravotní znevýhodnění.

Mladí lidé jistě mají ve své rodině nebo okolí nemohoucí seniory, senioři mají vnuky, kteří se např. mohou dostat do problému s drogou, jakýkoliv úraz nás může kdykoliv zařadit mezi zdravotně postižené …

Je jisté, že teprve pak si budeme více všímat architektonických bariér, budeme zjišťovat kontakty na poradenská centra, rozsah možnosti poskytované péče v domácím prostředí….
O tom všem jsou sociální služby – služby, které poradí, pomohou, odlehčí.

Tyto poradenské služby, služby sociální péče a sociální služby, však musí být řádně připraveny a musí vycházet ze skutečných i předpokládaných potřeb Vás, občanů.

K tomu slouží tzv. komunitní plánování sociálních služeb, které vychází z předpokladu, že místní lidé nejlépe vědí, co chtějí a potřebují. I proto, že jak již bylo zmiňováno, každý z nás se může dostat do situace, kterou sám nezvládne a bude potřebovat pomoc ostatních. Z tohoto důvodu je nutné podporovat a vytvářet takové sociální služby a programy, jež odpovídají skutečným potřebám občanů města.

Aby byl celý proces i následný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb skutečně funkčním podkladem pro budoucí kvalitní poskytování sociálních služeb ve městě, je celý proces otevřen každému, kdo má zájem podílet se na jeho tvorbě, ať už přímou spolupráci v jednotlivých pracovních skupinách nebo vyjádřením svého názoru.

Na tomto místě Vám nabízíme některé (jednu) z možností, jak se můžete i Vy podílet na koncepci sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek.