CO SCHVÁLILI ZASTUPITELÉ

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

10. 3. 2022

Zastupitelé mají za sebou první jednání v roce 2022

Na stole měli například rozpočtové změny, návrhy na poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti výchovy, vzdělání, sportu a kultury. Rukama jim prošly materiály týkající se sbírkového programu Daruj F-M nebo nové obecně závazné vyhlášky a mnoho dalšího.

O čem rozhodli zastupitelé

Zastupitelé schválili rozpočtové změny. Do rozpočtu přibylo dalších 215 milionů korun, což je přebytek z roku 2021, a výdaje města byly navýšeny na 1 miliardu 850 milionů. Zastupitelé schválili vyčlenění desetimilionové podpory občanů Ukrajiny, kteří přicházejí na území našeho města, a také milion korun pro ukrajinskou ambasádu. V programu byly také návrhy na poskytnutí neinvestičních dotací – město poskytne příspěvky v rámci dotačních programů na tento rok desítkám subjektů v oblasti výchovy, vzdělání, sportu, kultury a sociální oblasti:

"Jde o velký balík financí, které podpoří činnost spolkovou a jinou ve městě. Schválili jsme všechny rozpočtové změny, které jsme měli připravené, které nám umožní realizovat některé projekty. Zároveň jsme například schválili i navýšení rezervy na další projektovou dokumentaci a přípravu rekonstrukce Národního domu, bývalé záložny a přístavby nového sálu. Tak, aby průběžně mohly ty práce pokračovat a přípravné práce běžely dál," řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Zastupitelé také schválili novou obecně závaznou vyhlášku týkající se pravidel pro pořádání venkovních akcí a nočního klidu. Sbírkový program Daruj F-M pokračuje dvěma schválenými sbírkami, lidé mohou přispět na pomoc Ukrajině, a budou moct přispívat na pořízení nových lavic do kostela svatého Jana Křtitele ve Frýdku.