Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče/zákonní zástupci budoucích prvňáčků, zápis do 1. ročníku základního vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek proběhne v pondělí 15. 4. 2019 a v úterý 16. 4. 2019, s výjimkou základních škol v Chlebovicích a Skalici, kde budou zapisovat pouze v pondělí 15. 4. 2019.
11.03.2019 12:02
(Aktualizováno: 11.3.2019 12:05)
Počet zhlédnutí: 1566

Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

Podle školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2019/2020 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku, k plnění povinné školní docházky může být přijato také dítě narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí jsou zveřejněny pod tímto odkazem:

https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/vzdelavani_predskolni_zakladni_stredni/zakladni_vzdelavani.html

Zastupitelstvo města na základě ustanovení školského zákona vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat.

Spádová škola:

- Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

web: www.1zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: Akátová, Bruzovská, Cihelní, Dolní, Dr. Vančury, Farní, Hasičská, Hluboká, Horymírova, Husova, Jana Švermy, Jeronýmova, Jiráskova, Josefa Hory, Joži Uprky, Karolíny Světlé, Klicperova, Legionářská, Mánesova, Na Blatnici, Na Půstkách, Prokopa Holého, Příčná, Radniční, Řeznická, Smetanova, Střelniční, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třanovského, Zámecká, Zámecké nám., Žižkova,

Spádové školy:

- Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555  web: www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109  web: www.11zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady,

a místní část: Skalice s výjimkou vzdělávání na prvním stupni základní školy,

Spádová škola:

- Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254  web: www.5zsfm.cz  

Školský obvod tvoří ulice: 2. května, Antala Staška, Borová, Bruzovská, Čs. červeného kříže, Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, El. Krásnohorské, Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, H. Salichové, Habrová, Heydukova, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, J. Kaluse, Jabloňová, Jaroslava Haška, Javorová, Jiřího Hakena, Josefa Kajetána Tyla, Josefa Skupy, K Hájku, K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, Lubojackého, Mariánské náměstí, Maryčky Magdonové, Maxe Švabinského, Míru, Na Aleji, Na Bažinách, Na Kopci, Na Podlesí, Na Stráni, Na Štěpnici, Nad Lipinou, Nad Mostárnou, Nad Rybníkem, Nad Stadionem, Olbrachtova, P. Jilemnického, Petra Cingra, Pod Školou, Pod Vodojemem, Puškinova, Resslova, Revoluční, Rokycanova, Růžový pahorek, Rybnická, Skautská, Slunečná, Sokolská, Stanislava Kostky Neumana, Střelniční, Škarabelova, Tichá, Tolstého, Topolová, U Nemocnice, U Zavadilky, V. Vantucha, Vřesová, Zátiší,

Spádová škola:

- Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402  web: www.4zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: 4. května, Beskydská, Bezručova, Bohuslava Martinů, Družstevní, Emy Destinové, F. Čejky, Františka Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa Lady, Jungmannova, K Olešné, Komenského, Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxima Gorkého, Na Hrázi, Nad Potokem, Nad Přehradou, Nerudova, Nová, Palkovická, Pavlíkova, Pod Letištěm, Podpuklí, Polní, Příborská, Rudolfa Vaška, Rybářská, Svazarmovská, Školská, U Náhonu, Vojtěcha Martínka, Zborovská, Zdeňka Štěpánka, Zelená,

Spádová škola:

- Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400  web: www.sestka-fm.cz

Školský obvod tvoří ulice: 8. pěšího pluku, Anenská, Antonínovo náměstí, Dvořákova, Erbenova, Farní náměstí, Hálkova, Hlavní třída, J. Opletala, Jaroslava Lohrera, Josefa Václava Sládka, Karla Hynka Máchy, Libušina, Malé náměstí, Malý Koloredov, Na Příkopě, náměstí Svobody, Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, Spořilov, Stará cesta, Štursova, Tržní, U Staré pošty, Vojanova, Wolkerova, Zahradní,

a místní části: Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice s výjimkou vzdělávání na prvním stupni základní školy,

Spádová škola:

- Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700  web: www.7zsfm.cz  

Školský obvod tvoří ulice: 1. máje, 28. října, Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, Beethovenova, Bezručova, Březová, Čelakovského, Družstevní, Fráni Šrámka, Frýdlantská, Gagarinova, Josefa Myslivečka, Josefa Suka, Ke Splavu, Křížkovského, Mozartova, Myslbekova, Na Konečné, Nad Cihelnou, Palackého, Politických obětí, Říční, Stará Riviera, Svatopluka Čecha, Třebízského, U Ostravice, Václava Talicha,

Spádová škola:

- Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570  web: www.osmicka.cz

Školský obvod tvoří ulice: 17. listopadu, Bahno-Štandl, Beskydská, Boženy Němcové, Brožíkova, Březinova, Collo-louky, Čajkovského, Československé armády, Dr. Antonína Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, Foglarova, Jiřího Trnky, Kolaříkova, Kollárova, Lidická, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, Piskořova, Pod Štandlem, Příborská, Raisova, Vítězslava Nezvala, Vrchlického,

Spádová škola:

- Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 

web: http://info.skola.liskovec.cz

Školský obvod tvoří místní část: Lískovec.

Spádová škola:

- Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace  web: www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní části: Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice.

Spádová škola:

- Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace

web: www.skolaskalice.cz

Školský obvod tvoří místní část: Skalice.

- Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

web: www.specskolynadeje.cz

nemá stanoven školský obvod.

 

Zpracovala: Bc. Taťána Morysová

 

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
4.67 °C
3.51 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)